گاودانه در جیره غذایی کبوتران چه جایگاهی دارد ؟

تغذیه کبوتر با گاودانه کبوتر ها پرندگانی اهلی هستند که توسط علاقمندان خاص خود با شرایط مخصوص نگهداری و بسته به قابلیت هایی که دارند از آن ها استفاده می شود ، یا آن ها را جلد و باز بسته به توانایی هایشان از آن ها به طریق لازم استفاده می کنند . با توجه…

ادامه مطلب