راهکش کردن کبوتران

چگونه کبوترها را راهکش کنیم ؟

راهکش کردن کبوترها به عنوان یک قانون کلی ، بدن یک کبوتر مسابقه به قدرت ، توان و استقامت بالا نیازمند است و از طرفی چون دوره تمرینات و راهكش نسبتاً طولانی مدت است ، ریسک بروز بیماری ها و آسیب های جسمانی بسیار بالا می باشد ، در ضمن توجه به مبانی پیشگیری از…

ادامه مطلب