چرا باید خرگوش ها را عقیم کرد ؟ فواید اخته کردن خرگوش نر و ماده

عقیم کردن خرگوش ها اگر یک جفت خرگوش نر و ماده در خانه دارید ، هر دو باید عقیم شوند تا بتوانند در کنار هم زندگی خوشی داشته باشند . اگر خرگوش ماده عقیم شود ، و خرگوش نر عقیم نشود ، این امر می تواند منجر به کشمکش بین خرگوش ها شود و باعث…

ادامه مطلب