محل نگهداری خرگوش

محل نگهداری خرگوش چگونه باید باشد ؟

ویژگی محل نگهداری خرگوش ها خرگوش‌ های خانگی را به راحتی می‌ توان در قفس نگهداری کرد . که البته باید زمانی را نیز برای بیرون از قفس بودن آنان کنار گذاشت ( در صورتی که از قبل خانه در مقابل خرگوش ایمن شده باشد ) . از آن جایی که خرگوش‌ ها را می‌…

ادامه مطلب