جلد کردن جوجه کبوتر

چگونه جوجه کبوتر را جلد کنیم ؟ همراه با 25 نکته مهم

روش های جلد کردن جوجه کبوتر معنی جلد کردن جوجه کبوتر چیست ؟ جلد کردن یعنی یاد دادن خانه و محل زندگی جوجه کبوتر به او ، همچنین مهیا کردن و تربیت کردن جوجه کبوتر برای اولین پرواز . جوجه کبوترها خیلی باهوش هستند بنابراین تربیت کردن و دستی کردن جوجه کبوترها کار سختی نیست…

ادامه مطلب