تشخیص جنسیت کبوتر

تشخیص جنسیت کبوتر: 17 روش برای تعیین نر یا ماده بودن کفتر

تعیین جنسیت کبوتر تشخیص جنسیت کبوتر : هنگام خرید کبوتر برای پرورش ، مهم است که تفاوت های اصلی بین نر و ماده را برای انتخاب کبوتر مناسب بدانید . کبوتر ها ویژگی های جنسی مشخصی ندارند و آنهایی که وجود دارند ممکن است فقط برای نژادهای خاص قابل استفاده باشند . روش های مختلف…

ادامه مطلب