بارداری خرگوش

روش های تشخیص بارداری خرگوش + حاملگی کاذب خرگوش ها

تشخیص حاملگی خرگوش در حالت عادی برای خرگوش های خانگی تکثیر و جفت گیری اصلا مناسب نیست زیرا : خرگوش حامله طول عمرشان کم می شود . هنگام بارداری وحشی می شوند . در پروسه ی تکثیر قلمرو تعیین می کنند . به انسان و حیوانات دیگر حمله ور می شوند . هنگام جفت گیری…

ادامه مطلب