آبله در کبوتر : علت، تشخیص، درمان و پیشگیری از ابله در کبوتران

بیماری آبله در پرندگان   آبله مرغان نوعی بیماری خفیف تا شدید و تدریجی در پرندگان است که در اثر ویروس اپیوکسوویروس پرندگان به آن مبتلا می شوند، و در سه گونه مشترک مشاهده شده است. این سه گونه شامل ویروس آبله پرندگان و ویروس آبله کبوتر و ویروس آبله قناری است. گونه ها در…

ادامه مطلب