جرا باید عدس را در جیره غذایی کبوتر قرار دهیم ؟

فواید عدس برای کبوتران عدس دانه ای بسیار عجیب ! و از حبوبات با ارزش محسوب می شود از لحاظ ارزش غذايي از قره ماش غني تر است و كبوتر بسيار به آن مشتاق است اگر تمامي غذاهايي را كه كبوتر مصرف مي كند در يك جا جمع كنيد در مي يابيد كه كبوتر فقط…

ادامه مطلب