جلد کردن کبوتر پرشی

2 روش اصلی برای جلد کردن کبوتر پرشی

جلد کردن کبوتر پرشی برای جلد کردن کبوتران ، چندین پر اصلی آنان را که در اصطلاح شاهپر نامیده می شود با نخ یا سنجاق ، به طریقی خاص می بندند ، یا چند شاهپر از هر بال را از نیمه قیچی می کنند و یا می کنند ( برای جوجه کبوتر کشیدن یا همان…

ادامه مطلب