خواص ماش برای کبوتر ها

فواید ماش برای کبوتران : نحوه تغذیه کبوتر با دانه ماش

خواص ماش برای کبوتر هزاران سال است که گیاه ماش مورد استفاده قرار گرفته و اصلیت این گیاه مربوط به کشور هندوستان بوده و در سراسر نواحی آسیایی کشت می‌ شده است و چینی‌ های باستان از این گیاه برای رفع گرما و سم‌ زدایی بدن استفاده می‌ کردند . ماش ، یکی از مواد…

ادامه مطلب