اصطلاحات کفتربازان و کبوتربازی

اصطلاحات پرکاربرد کفتربازان : آشنایی با اصطلاحات کبوتربازی (قسمت دوم)

اصطلاحات کفتربازان و کبوتربازی اصطلاحات کفتربازان : در این مقاله قسمت دوم آشنایی با اصطلاحات کبوتربازی را در سایت اقای کبوتر برایتان آورده ایم. 76. جای آبی کبوتر : به جای آب کبوتران جای آبی می گویند که سفالی و لعاب دار است و آب را در تابستان خنک نگه می دارد پیشنهاد می کنم…

ادامه مطلب