راهکش کردن کبوترهای جوان چگونه است ؟

راهکش کردن کبوترهای جوان چگونه است ؟

روش های راهکش کردن کبوتر بالغ وقتی پرنده های جوان شما به ۴ یا ۵ هفتگی رسیدن در آن زمان ، وقتش است که از پدر و مادر جدا شوند و به صورت جداگانه در لوفت جوانه ها قرار بگیرند . لوفت و محل نگهداری پرنده های جوان باید به گونه ای باشد که پرنده…

ادامه مطلب