آبخوری دستی برای پرندگان

آبخوری دستی پرنده : آشنایی با 32 نوع ابخوری دستی طیور

آبخوری دستی برای پرندگان آبخوری دستی برای پرندگان : آب یکی از اصلی ترین مایحتاج طیور برای رشد آنها می باشد. همچنین نقش آب در تغذیه طیور نیز بسیار پر رنگ است. از این رو استفاده از آبخوری برای پرورش طیور ، در مرغداری ها امری واجب می باشد. اما می بایست از آبخوری مناسب…

ادامه مطلب